18/09/2018 09:17
Thông báo số 164/TB-SXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng, về việc mời tham gia đề xuất phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 lô đất DL1 và lô đất số 19 tại thành phố Tuy Hòa
13/09/2018 04:15
Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
13/09/2018 04:10
Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vân Hòa đến năm 2035 - TL1/5.000 tại xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
13/09/2018 04:01
Thông báo số 502/TB-UBND ngày 23/8/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên, về khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Đề án xây dựng tập trung các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh và dự án Nhà nghỉ dưỡng của Bộ Công an
12/09/2018 04:22
Công văn số 1764/SXD-QHKT ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng, về Lấy ý kiến ranh giới dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2
28/08/2018 07:29
23/08/2018 09:51
Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
23/08/2018 09:48
Quy hoạch các bãi thải VLXD trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
06/05/2018 08:26
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025
09/08/2017 09:59
Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030