06/06/2018 03:19
07/06/2018 08:42
06/05/2018 08:26
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025
09/08/2017 09:59
Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
09/08/2017 09:16
Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
24/03/2017 11:06
Bản vẽ kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND Tỉnh Phê duyệt kết quả rà soát quỹ đất quy hoạch và hướng thực hiện quy hoạch công trình công cộng dọc hai bên đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường số 14, thành phố Tuy Hòa). Đây là là cơ sở để xác định vị trí, diện tích các dự án kêu gọi đầu tư hoặc giao cho nhà đầu tư lớn, Nhà đầu tư chiến lược đăng ký thực hiện dự án và thay cho nội dung quy hoạch đất công trình công cộng dọc hai bên đường Hùng Vương tại các đồ án quy hoạch phân lô, quy hoạch chi tiết có liên quan (gồm các Đồ án: Quy hoạch chi tiết phân lô đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Nguyễn Hữu Thọ; Đồ án Quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến Đường số 14 tỷ lệ 1/2.000; Đồ án QHCT Khu dân dụng Hồ Sơn và dọc hai bên đường Trần Phú; Đồ án quy hoạch phân lô xây dựng dọc Rạch Bầu Hạ).
16/01/2017 07:28
Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025