08/12/2017 02:46
Giá VLXD tháng 11 năm 2017
24/11/2017 10:50
(Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)
23/11/2017 08:52
Thông báo số 197/TB-SXD ngày 22/11/2017 của SXD về lịch sát hạch đợt 4 (ngày 30 11 2017)
16/11/2017 08:50
Chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2017
15/11/2017 05:07
Giá VLXD tháng 10 năm 2017
15/11/2017 01:59
Văn bản 1786/SXD-QLN ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng, V/v Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
13/11/2017 04:41
Tiếp nhận Công bố hợp quy -kính phẳng toi nhiệt, kính dán an toàn - Công ty Hoàng Hải
10/11/2017 02:02
Theo QĐ số 159/QĐ-SXD ngày 26/10/2017 của GĐ Sở Xây dựng Phú Yên
17/04/2018 10:10
Hồ sơ đã cấp
09/11/2017 08:47
Công văn 1744/SXD-QLN ngày 8/11/2017,  V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)