31/05/2018 04:40
QUYẾT ĐỊNH số 1085/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa
25/05/2018 08:52
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
21/05/2018 04:24
Công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Việt Thành Land.
17/05/2018 01:52
Hướng dẫn xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/05/2018 11:11
Thông báo: v/v phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội
09/05/2018 08:21
Giá VLXD tháng 4 năm 2018
06/05/2018 08:26
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025
02/05/2018 08:01
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
19/04/2018 09:44
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/4/2018 tiếp nhận Công bố hợp quy - Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, nhãn hiệu ADAMAX - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh
12/04/2018 02:03
Thông báo số 53/TB-SXD ngày 12/4/2018 tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - Công ty cổ phần Lâm Đặc Sản