03/04/2018 10:39
Gía VLXD tháng 01 năm 2018
03/04/2018 10:43
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
03/04/2018 10:44
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yêu.
22/03/2018 02:23
Thông báo số 21/TB-SXD ngày 05/02/2018 của Sở Xây dựng, về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Cty TNHH Xây dựng Thành An cho sản phẩm cốt liệu lớn cho bê tông gồm các kích thước: 1x2cm; 2x4cm; 4x6cm.
22/03/2018 10:05
Thông báo: về Danh sách 25 đối tượng đã rút hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
18/01/2018 11:16
Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh
17/01/2018 08:35
Thông báo về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/01/2018 04:37
Giá VLXD tháng 12 năm 2017
22/12/2017 02:15
Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 12/12/2017 của GĐ Sở XD Phú Yên
15/12/2017 04:28
Chỉ số giá tháng 10,11 năm 2017