05/07/2018 04:06
GIÁ VLXD THÁNG 6 NĂM 2018
04/07/2018 02:43
Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở tại dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 2)
04/07/2018 08:48
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty TNHH TM&ĐT Phú Hòa
21/06/2018 08:30
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty TNHH xây dựng công trình Hưng Thịnh
12/06/2018 03:57
Gía VLXD tháng 5 năm 2018
08/06/2018 03:46
Văn bản số 1057/SXD-QLN ngày 08/06/2018 của Sở Xây dựng, V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV
08/06/2018 02:48
Thông báo thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất số 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.
08/06/2018 02:47
05/06/2018 10:28
Văn bản 1008/SXD-QLN ngày 5/6/2018 v/v kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 2)
04/06/2018 10:04
Văn bản số 675/SXD-CCGĐ ngày 24/04/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018