06/05/2018 08:26
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025
02/05/2018 08:01
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
19/04/2018 09:44
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/4/2018 tiếp nhận Công bố hợp quy - Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, nhãn hiệu ADAMAX - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh
12/04/2018 02:03
Thông báo số 53/TB-SXD ngày 12/4/2018 tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - Công ty cổ phần Lâm Đặc Sản
12/04/2018 07:15
Gía VLXD tháng 3 năm 2018
11/04/2018 02:49
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội nam Hùng Vương Khu B đợt 1
06/04/2018 09:22
Thông báo số 49/TB-SXD ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018
06/04/2018 07:56
Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo QĐ 145/QĐ-BXD
02/04/2018 10:30
Thông báo: v/v công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Bích Hợp.
03/04/2018 10:37
Gía VLXD tháng 02 năm 2018