20/09/2017 04:10
Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Chi nhánh Công ty Nắng Ban Mai
20/09/2017 04:02
Tiêp nhận Công bố hợp quy - Kính phẳng toi nhiệt  - Công ty Minh Liên
13/09/2017 09:39
Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/09/2017 11:32
Giá VLXD tháng 8 năm 2017
30/08/2017 01:42
Thông báo số 141/TB-SXD ngày 29/8/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 20177"
21/08/2017 10:44
Công bố thông tin dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp
18/08/2017 02:24
Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
11/08/2017 10:48
Giá VLXD tháng 7 năm 2017
09/08/2017 10:55
Công văn số 1106/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Đường dây & TBA để đủ điều kiện năng lực thi công đối với DNTN xây dựng Quang Sơn
09/08/2017 10:53
Công văn số 1094/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc bổ sung CCHN khảo sát để đủ điều kiện năng lực đối với công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Yên