08/06/2018 02:48
Thông báo thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất số 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.
08/06/2018 02:47
05/06/2018 10:28
Văn bản 1008/SXD-QLN ngày 5/6/2018 v/v kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 2)
04/06/2018 10:04
Văn bản số 675/SXD-CCGĐ ngày 24/04/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
31/05/2018 04:40
QUYẾT ĐỊNH số 1085/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa
25/05/2018 08:52
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
21/05/2018 04:24
Công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Việt Thành Land.
17/05/2018 01:52
Hướng dẫn xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/05/2018 11:11
Thông báo: v/v phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội
09/05/2018 08:21
Giá VLXD tháng 4 năm 2018