06/08/2018 02:18
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng, KP Đông Hòa, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa - DNTN xây dựng Tân Tín
06/08/2018 02:23
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng, thôn Thành Hội xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa - Danh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín
31/07/2018 01:37
Văn bản 1428/SXD-QLN ngày 30/7/2018 V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3).
30/07/2018 02:01
Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 27/7/2018 của Sở Xây dựng, về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH XD&TM Thiên Dương
24/07/2018 02:24
CCHN KTS và KS đã cấp QI/2018
24/07/2018 02:22
CCHN đã cấp trong Quý II 2018 (KTS và Kỹ sư)
23/07/2018 02:19
Sở Xây dựng công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.
19/07/2018 08:18
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá VLXD chủ yếu.
24/07/2018 02:53
Đã cấp
10/07/2018 10:21