18/01/2018 11:16
Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh
17/01/2018 08:35
Thông báo về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/01/2018 04:37
Giá VLXD tháng 12 năm 2017
22/12/2017 02:15
Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 12/12/2017 của GĐ Sở XD Phú Yên
15/12/2017 04:28
Chỉ số giá tháng 10,11 năm 2017
08/12/2017 02:46
Giá VLXD tháng 11 năm 2017
24/11/2017 10:50
(Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)
23/11/2017 08:52
Thông báo số 197/TB-SXD ngày 22/11/2017 của SXD về lịch sát hạch đợt 4 (ngày 30 11 2017)
16/11/2017 08:50
Chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2017
15/11/2017 05:07
Giá VLXD tháng 10 năm 2017