24/09/2018 02:53
Thông báo số 172/TB-SXD ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng, V/v công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018
21/09/2018 08:56
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch bê tông M75 - Công ty TNHH Hoàng Hải An
21/09/2018 08:49
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch bê tông M50 - Công ty TNHH Hoàng Hải An
20/09/2018 09:08
Công bố chỉ số giá tháng 7,8 năm 2018
19/09/2018 02:15
Văn bản số 5236/UBND-ĐTXD ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.
19/09/2018 10:48
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
18/09/2018 04:19
Các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, nhà và công trình trong mùa mưa bão hằng năm
18/09/2018 09:17
Thông báo số 164/TB-SXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng, về việc mời tham gia đề xuất phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 lô đất DL1 và lô đất số 19 tại thành phố Tuy Hòa
13/09/2018 04:15
Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
13/09/2018 04:10
Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vân Hòa đến năm 2035 - TL1/5.000 tại xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên