30/10/2018 09:07
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty TNHH vận tải xây dựng Hồng Nguyên
29/10/2018 10:19
Công văn số 2148/SXD-CCGĐ ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018
26/10/2018 07:05
Thông báo số 186/TB-SXD ngày 25/10/2018 của Sở Xây dựng, về việc công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý III năm 2018
25/10/2018 04:20
Đã cấp
25/10/2018 04:02
Đã cấp
25/10/2018 08:00
Thông báo số 185/TB-SXD ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề doạt động xây dựng - Đợt 5 năm 2018
14/11/2018 02:22
Công văn số 2054/SXD-CCGĐ ngày 15/10/2018, v/v rà soát thông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tỉnh
19/10/2018 09:22
V/v tuyên truyền tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng
12/10/2018 07:58
GIÁ VLXD THÁNG 9 NĂM 2018
25/09/2018 02:04
V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2018