14/11/2018 02:38
Công văn số 2326/SXD-CCGĐ ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng, về rà soát tông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TỈnh
13/11/2018 08:25
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty cổ phần Hồng Phúc
09/11/2018 03:38
GIÁ VLXD THÁNG 10 NĂM 2018
30/10/2018 02:30
Công bố chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2018
30/10/2018 09:07
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty TNHH vận tải xây dựng Hồng Nguyên
29/10/2018 10:19
Công văn số 2148/SXD-CCGĐ ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp thoát nước trong mùa mưa, bão năm 2018
26/10/2018 07:05
Thông báo số 186/TB-SXD ngày 25/10/2018 của Sở Xây dựng, về việc công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý III năm 2018
25/10/2018 04:20
Đã cấp
25/10/2018 04:02
Đã cấp
25/10/2018 08:00
Thông báo số 185/TB-SXD ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề doạt động xây dựng - Đợt 5 năm 2018