12/09/2018 04:22
Công văn số 1764/SXD-QHKT ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng, về Lấy ý kiến ranh giới dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2
06/09/2018 03:09
GIÁ VLXD THÁNG 8 NĂM 2018
28/08/2018 07:29
27/08/2018 09:37
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương Khu B (đợt 4)
23/08/2018 09:51
Đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
23/08/2018 09:48
Quy hoạch các bãi thải VLXD trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
13/08/2018 05:02
Thông báo về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018
09/08/2018 02:56
GIÁ VLXD THÁNG 7 NĂM 2018
09/08/2018 08:45
Công văn số 1445/SXD-QLXD ngày 01/8/2018 của Sở Xây dựng, Về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điều kiện năng lực thi công hạng II đối với Công ty TNHH xây dựng Phú Thuận
06/08/2018 02:18
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng, KP Đông Hòa, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa - DNTN xây dựng Tân Tín