02/11/2017 09:50
Văn bản số 1185/SXD-CCGĐ ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng Vv nghiêm túc triển khai báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
02/11/2017 08:53
Văn bản số 1694/SXD-CCGĐ ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017
27/10/2017 11:18
Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương
23/10/2017 07:42
Theo QĐ 145/QĐ-BXD (Bổ sung bộ đề SH một số chuyên ngành như: NN&PTNT, Kiểm định, Đường dây & TBA, QLDA)
16/10/2017 02:23
Chỉ số giá Tháng 7, 8 năm 2017
13/10/2017 10:26
cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
11/10/2017 02:18
Giá VLXD tháng 09 năm 2017
10/10/2017 07:36
Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A
09/10/2017 01:50

Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thanh tra về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
     http://sxdphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 tại file đính kèm.

09/10/2017 11:29

Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 166/KL-SXD ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa do UBND thành phố Tuy Hòa làm chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tuy Hòa làm đại diện chủ đầu tư).
     http://sxdphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 166/KL-SXD ngày 27/9/2017 tại file đính kèm.