12/04/2018 07:15
Gía VLXD tháng 3 năm 2018
11/04/2018 02:49
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội nam Hùng Vương Khu B đợt 1
06/04/2018 09:22
Thông báo số 49/TB-SXD ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018
06/04/2018 07:56
Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo QĐ 145/QĐ-BXD
02/04/2018 10:30
Thông báo: v/v công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Bích Hợp.
03/04/2018 10:37
Gía VLXD tháng 02 năm 2018
03/04/2018 10:39
Gía VLXD tháng 01 năm 2018
03/04/2018 10:43
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
03/04/2018 10:44
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yêu.
22/03/2018 02:23
Thông báo số 21/TB-SXD ngày 05/02/2018 của Sở Xây dựng, về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Cty TNHH Xây dựng Thành An cho sản phẩm cốt liệu lớn cho bê tông gồm các kích thước: 1x2cm; 2x4cm; 4x6cm.