12/10/2018 07:58
GIÁ VLXD THÁNG 9 NĂM 2018
25/09/2018 02:04
V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2018
24/09/2018 02:53
Thông báo số 172/TB-SXD ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng, V/v công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018
21/09/2018 08:56
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch bê tông M75 - Công ty TNHH Hoàng Hải An
21/09/2018 08:49
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch bê tông M50 - Công ty TNHH Hoàng Hải An
20/09/2018 09:08
Công bố chỉ số giá tháng 7,8 năm 2018
19/09/2018 02:15
Văn bản số 5236/UBND-ĐTXD ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.
19/09/2018 10:48
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
18/09/2018 04:19
Các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, nhà và công trình trong mùa mưa bão hằng năm
18/09/2018 09:17
Thông báo số 164/TB-SXD ngày 14/9/2018 của Sở Xây dựng, về việc mời tham gia đề xuất phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 lô đất DL1 và lô đất số 19 tại thành phố Tuy Hòa