15/02/2019 02:59
GIÁ VLXD THÁNG 01 NĂM 2019
01/02/2019 09:38
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá ốp lát tự nhiên - Công ty cổ phần TMXD Tú Mai
01/02/2019 09:36
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty TNHH cát Thiên Phúc
17/01/2019 09:28
Công bố chỉ số giá tháng 12, quý IV và cả năm 2018
09/01/2019 08:49
GIÁ VLXD THÁNG 12 NĂM 2018
04/01/2019 02:43
Thông báo số 02/TB-SXD ngày 04/01/2019 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 1 năm 2019
02/01/2019 02:38
Đã ban hành có hiệu lực
20/12/2018 02:47
Công bố chỉ số giá tháng 10,11 năm 2018
19/12/2018 04:08
V/v thông tin về tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở và dự án có hoạt động kinh doanh về bất động sản sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú yên
18/12/2018 04:45
V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B.