25/10/2018 04:02
Đã cấp
24/07/2018 02:53
Đã cấp
17/04/2018 10:10
Hồ sơ đã cấp
17/04/2018 10:10
Công bố thông tin năng lực đợt 2 năm 2017
17/04/2018 10:09
CCNL đã cấp
24/11/2017 10:50
(Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)
10/11/2017 02:02
Theo QĐ số 159/QĐ-SXD ngày 26/10/2017 của GĐ Sở Xây dựng Phú Yên
04/10/2017 11:18
CCNL cấp cho các hồ sơ xin cấp CCNL do SXD tiếp nhận từ ngày 24/8/2017 đến ngày 20/9/2017
09/08/2017 10:55
Công văn số 1106/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Đường dây & TBA để đủ điều kiện năng lực thi công đối với DNTN xây dựng Quang Sơn
09/08/2017 10:53
Công văn số 1094/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc bổ sung CCHN khảo sát để đủ điều kiện năng lực đối với công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Yên