25/10/2018 04:02
Đã cấp
09/08/2018 08:45
Công văn số 1445/SXD-QLXD ngày 01/8/2018 của Sở Xây dựng, Về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điều kiện năng lực thi công hạng II đối với Công ty TNHH xây dựng Phú Thuận
30/07/2018 02:01
Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 27/7/2018 của Sở Xây dựng, về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH XD&TM Thiên Dương
24/07/2018 02:53
Đã cấp
17/04/2018 10:10
Hồ sơ đã cấp
17/04/2018 10:10
Công bố thông tin năng lực đợt 2 năm 2017
17/04/2018 10:09
CCNL đã cấp
17/04/2018 10:09
Về việc hủy thông báo 270/TB-SXD ngày 14/7/2016 của Sở Xây dựng về việc công bố thông tin năng lực Cty TNHH Kiến trúc Delta lên Website Sở Xây dựng
17/04/2018 10:09
Danh sách các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng - đến 31/12/2014
24/11/2017 10:50
(Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)