16/01/2019 02:45
Ngày 11/01/2019, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2019
11/12/2018 09:27
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương và cộng đồng dân cư nơi lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc Khu du lịch Thuận Thảo đến phía Bắc đường Trần Phú nối dài, thành phố Tuy Hòa
11/12/2018 09:28
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương và cộng đồng dân cư nơi lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc Sông Ba (Đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ)
09/11/2018 04:45
Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Tây Hòa tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035
09/11/2018 04:45
Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Phú Hòa tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035
01/11/2018 02:00
Ngày 31/10/2018, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 năm 2018 cho 92 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh.
29/08/2018 12:09
Ngày 24/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và đánh giá hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018
22/08/2018 03:53
Lãnh đạo Sở Xây dựng thăm, tặng quà các em học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ chương trình Tiếp bước cho em đến trường tại xã Ealy, huyện Sông Hinh.
22/08/2018 10:49
Ngày 21/8/2018, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 4 năm 2018
21/08/2018 11:04
Sở Xây dựng triển khai thanh toán điện tử phí, lệ phí thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công