27/11/2018 02:03
Lịch công tác tuần 48 năm 2018 - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
22/11/2018 10:21
Công Văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng về việc khần trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ.
21/11/2018 07:24
Công văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018, về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ
19/11/2018 11:00
Lịch công tác tuần 47 năm 2018
14/11/2018 02:38
Công văn số 2326/SXD-CCGĐ ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng, về rà soát tông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TỈnh
14/11/2018 02:22
Công văn số 2054/SXD-CCGĐ ngày 15/10/2018, v/v rà soát thông tin đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tỉnh
13/11/2018 02:57
13/11/2018 08:25
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty cổ phần Hồng Phúc
09/11/2018 04:45
Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Tây Hòa tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035
09/11/2018 04:45
Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Phú Hòa tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035