12/12/2018 03:57
GIÁ VLXD THÁNG 11 NĂM 2018
12/12/2018 09:22
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các dối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 6)
12/12/2018 09:19
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 7)
12/12/2018 09:16
Thông báo về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 5)
11/12/2018 09:28
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương và cộng đồng dân cư nơi lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc Sông Ba (Đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ)
11/12/2018 09:27
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương và cộng đồng dân cư nơi lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc Khu du lịch Thuận Thảo đến phía Bắc đường Trần Phú nối dài, thành phố Tuy Hòa
11/12/2018 08:57
04/12/2018 07:52
30/11/2018 08:12
V/v báo cáo kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn Tỉnh
30/11/2018 07:58
Công văn số 2414/SXD-CCGĐ ngày 27/11/2018 của Sở Xây dựng V/v Báo cáo về tình hình chất lượng quản lý chất lượng và tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại địa phương năm 2018