20/03/2019 03:46
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
20/03/2019 03:46
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)
20/03/2019 03:46
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp
20/03/2019 03:45
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)
20/03/2019 03:26
Thông báo số 41/TB-SXD ngày 19/3/2019 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2019
12/03/2019 09:49
GIÁ VLXD THÁNG 02 NĂM 2019
15/02/2019 04:38
TTHC đặc thù: Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp
15/02/2019 02:59
GIÁ VLXD THÁNG 01 NĂM 2019
14/02/2019 08:29
Từ ngày 15/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (không tiếp nhận và trả kết quả tại Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng)
01/02/2019 09:38
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá ốp lát tự nhiên - Công ty cổ phần TMXD Tú Mai