03/04/2019 08:03
Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - HTX khai thác vật liệu xây dựng thông thường Đồng Xuân
02/04/2019 04:02
Ngày 27/3/2019, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2 năm 2019
02/04/2019 03:24
Ngày 15/3/2019, Sở Xây dựng tổ chức Hội thảo về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
28/03/2019 02:17
Công văn số 1548/UBND-ĐTXD ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh
20/03/2019 03:50
Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài
20/03/2019 03:48
Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III
20/03/2019 03:48
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III
20/03/2019 03:47
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)
20/03/2019 03:47
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
20/03/2019 03:46
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III