Thông tin đường dẫn Bộ câu hỏi trắc nghiệm cấp CCHN và một số lĩnh vực liên quan

23/10/2017 07:42

      Theo QĐ 145/QĐ-BXD (Bổ sung bộ đề SH một số chuyên ngành như: NN&PTNT, Kiểm định, Đường dây & TBA, QLDA)


Theo QĐ 145/QĐ-BXD (Bổ sung bộ đề SH một số chuyên ngành như: NN&PTNT, Kiểm định, Đường dây & TBA, QLDA)

Tải về: 

Liên kết file: