Thông báo số 98/TB-SXD ngày 23/5/2017 của Sở Xây dựng

23/05/2017 07:38

      Thông báo số 98/TB-SXD ngày 23/5/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017"


Tải về: 

Liên kết file: