QĐ 145/QĐ-BXD (Cập nhật, đ/chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp CCHN thay thế cho QĐ 1391/QĐ-BXD)

13/10/2017 10:26

      cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề


Tải về: 

Liên kết file: