Các đơn vị đã được Sở XD Phú Yên cấp CCNL trong tháng 10 năm 2017

10/11/2017 02:02

      Theo QĐ số 159/QĐ-SXD ngày 26/10/2017 của GĐ Sở Xây dựng Phú Yên


Tải về: 

Liên kết file: