Bổ sung điều kiện năng lực đối với Công ty CP TVĐT&XD Phú Yên

09/08/2017 10:53

      Công văn số 1094/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc bổ sung CCHN khảo sát để đủ điều kiện năng lực đối với công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Yên


Tải về: 

Liên kết file: Tác giả: Phòng QLXD - Sở Xây dựng