Thông tin năng lực Công ty TNHH XD&Quảng cáo Phương Tuấn

12/01/2017 09:19

      Thông báo số 05/TB-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Tải về: 

Liên kết file: