Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 2, năm 2019

02/04/2019 04:02

      Ngày 27/3/2019, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2 năm 2019


     Đã có 61/72 cá nhân đã đăng ký sát hạch tham dự, với tổng số 87 bài thi. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định, không có cá nhân vi phạm qui chế trong quá trình sát hạch. Kết quả, có 74 bài thi đạt (chiếm tỉ lệ 85,1%), 13 bài thi không đạt (chiếm tỉ lệ 14,9%).


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh