Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở: Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An

28/03/2019 02:17

      Công văn số 1548/UBND-ĐTXD ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh


Công văn số 1548/UBND-ĐTXD ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở: Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An /Content/upload/files/1548-UBND-%c4%90TXD.pdf