Thông tin năng lực Công ty TNHH 745

27/11/2016 11:12

      Thông tin năng lực Công ty TNHH 745


Thông báo số 378/TB-SXD ngày 28/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về công bố thông tin năng lực đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về: 

Liên kết file: