Thông tin năng lực Công ty TNHH Kiến trúc Delta

27/11/2016 11:03

      Thông tin năng lực Công ty TNHH Kiến trúc Delta


Thông báo số 400/TB-SXD ngày 24/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về: 

Liên kết file: