Thông tin năng lực Công ty TNHH đầu tư và XD Hội Phát

27/11/2016 10:59

      Thông tin năng lực Công ty TNHH đầu tư và XD Hội Phát


Thông báo số 397/TB-SXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về: 

Liên kết file: