Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Tạo

27/11/2016 10:56

      Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Tạo


Thông báo số 390/TB-SXD ngày 08/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về: 

Liên kết file: