Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)

09/11/2017 08:47

      Công văn 1744/SXD-QLN ngày 8/11/2017,  V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)


Công văn 1744/SXD-QLN ngày 8/11/2017,  V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)

Tải về: 

Liên kết file: