Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

15/01/2017 10:17

      Chiều ngày 29/12/2016, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 ngành Xây dựng với sự tham gia của Lãnh đạo, công chức Sở Xây dựng, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh.


Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác về quản lý nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 của Ngành Xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. 
Theo đó, trong năm 2016 Sở Xây dựng đã chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh; kịp thời xây dựng các chương trình hành động, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, tham mưu UBND Tỉnh ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngành Xây dựng; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng; quản lý hoạt động xây dựng; chú trọng lập quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xã nông thôn mới, để làm cơ sở cho việc đầu tư kết cấu hạ tầng, từng bước xây dựng nâng cấp mạng lưới đô thị trên địa bàn Tỉnh, đã làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo tiền đề tái cơ cấu kinh tế của Tỉnh và phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Năm 2017 ngành Xây dựng cần tập trung hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc ngành quản lý, các đề án, dự án quy hoạch phục vụ công tác định hướng quy hoạch, phát triển đô thị và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham mưu UBDN Tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành; đẩy mạnh quyết liệt công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI của Tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, tác phong làm của mỗi CCVC với phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương kỷ luật”; tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Xây dựng và các địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây  dựng.
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham gia đánh giá, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như các vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác quản lý nhà nước ở các địa phương. Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng chuyên môn đã trao đổi, giải đáp các ý kiến, qua đó đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý ngành trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.