Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương đợt 1

27/10/2017 11:18

      Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương


Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương đợt 1

Tải về: 

Liên kết file: