Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 2 ngày 30/5/2017

31/05/2017 10:36

      Ngày 30/5/2017, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2 năm 2017 cho 52 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh.


Đã có 50/52 cá nhân tham gia đợt sát hạch với tổng số 83 lĩnh vực. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định, không có cá nhân vi phạm qui chế khi thực hiện bài thi. Kết quả, có 77 lĩnh vực đạt, 6 lĩnh vực không đạt (chiếm 7.22%).

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh