Sở Xây dựng triển khai tiếp nhận TTHC mức độ 3 đối với lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, giấy phép xây dựng

26/05/2017 05:26

      Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2017 và Chương trình Chính phủ điện tử, từ ngày 01/4/2017 Sở Xây dựng đã triển khai tiếp nhận thủ tục hành trên cổng dịch vụ công của Tỉnh tại địa chỉ: congdichvucong.phuyen.gov.vn.


Trong đó giai đoạn 1 Sở Xây dựng tiếp nhận thủ tục hành chính mức độ 3 cho 6 thủ tục thuộc lĩnh vực: Cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức (hạng II, hạng III); Cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân (hạng II, hạng III); Cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy phép quy hoạch. 
Với mức độ 3 các tổ chức cá nhân không cần đến Sở Xây dựng nộp hồ sơ mà ở tại đơn vị hoặc ở tại nhà truy cập vào trang dịch công của tỉnh theo địa chỉ trên, sau đó thực hiện trình tự các bước theo yêu cầu và hồ sơ sẽ được chuyển về bộ phận một cửa Sở Xây dựng để xem xét thủ lý giải quyết. Kết quả giải quyết các tổ chức cá nhân có thể sử dụng dịch vụ Bưu điện công ích để chuyển trả kết quả.
Cách thức tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 các Tổ chức, cá nhân có thể tham khảo Video hướng dẫn tại địa chỉ: http://www.mediafire.com/file/4yrfinc5y2ccebj/1.HD_tao_tai_khoan_dich_vu_cong-Ok.mp4 
http://www.mediafire.com/file/dse49dxax1947g0/HD_nop_HS_truc_tuyen.rar
Hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ cổng dịch vụ công HOTLINE HỖ TRỢ: 1900.9056 hoặc liên hệ với Sở Xây dựng theo các số điện thoại 057.3842.756 hoặc 057.3842.789 để hướng dẫn.


Nguồn tin: Sở Xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Bông