Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

21/04/2017 02:36

      Ngày 21/4/2017 Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt I năm 2017


Ngày 21/4/2017 Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt I năm 2017 cho 51 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng với các lĩnh vực: Thiết kế, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng; giám sát thi công; định giá xây dựng; khảo sát xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ bằng hình thức thi trắc nghiệm. Mỗi lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân phải trả lời đúng tối thiểu 20/25 câu hỏi đề thi sát hạch (với số điểm 80 điểm/20 câu hỏi). Sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng sẽ tổ chức họp xét cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân theo quy định. Đây là đợt thi sát hạch đầu tiên thực hiện theo quy định theo Nghị định số 59 Chính phủ được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cử cán bộ về để hướng dẫn thi sát hạch, trên cơ sở kết quả thực hiện Sở Xây dựng sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn cho các đợt thi sát hạch trong thời gian tới.

Nguồn tin: Sở Xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Bông