Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên từ ngày 15/02/2019.

14/02/2019 08:29

      Từ ngày 15/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (không tiếp nhận và trả kết quả tại Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng)


      Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính quyền điện tử, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện chỉ số PCI, PAPI và DDCI của Sở Xây dựng.
      Từ ngày 15/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (không tiếp nhận và trả kết quả tại Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng) theo Thông báo số 64/TB-UBND ngày 12/02/2019 của UBND Tỉnh “Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên”.
      Do đó, kể từ thời gian trên các tổ chức, cá nhân liên hệ địa chỉ nêu trên để được tiếp nhận, trả kết quả và được hướng dẫn thực hiện các TTHC theo quy định. Với quyết tâm thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Bưu điện Tỉnh để thực hiện dịch vụ bưu điện công ích (giao, nhận kết quả) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Mọi vướng mắc khi thực hiện các TTHC thì liên hệ số điện thoại 0257.3812119 (của Sở Xây dựng đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để được hướng dẫn.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Phạm Thị Tố Lan