Sở Xây dựng tỉnh Phú yên phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, tổ chức khóa đào tạo thí điểm “Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu”

18/04/2017 04:42

      Ngày 14/4/2017 tại khách sạn Kaya, Sở Xây dựng tỉnh Phú yên phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, tổ chức khóa đào tạo thí điểm “Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu”.


Thành phần tham dự khóa đào tạo là Lãnh đạo Sở, cán bộ các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng; Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, Các Ban quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh; cán bộ giảng viên trường Đại học xây dựng miền Trung, các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh …; Chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý của địa phương về các định hướng chính sách, chương trình hành động của ngành Xây dựng về quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Quy hoạch đô thị lồng ghép vấn đề quản lý rủi ro thiên tai ứng phó BĐKH và các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị với yêu cầu quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH.

Nguồn tin: Sở Xây dựng

Tác giả: Huỳnh Đức Nam