UBND Tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

15/01/2017 10:20

      Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng


Sáng ngày 11/01/2017, Đồng chí Nguyễn Chí Hiến – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND Tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Sở Xây dựng để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch ngành Xây dựng.
Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Lữ Tân - Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục thực hiện trong thời gian đến. Theo đó, năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nên Sở Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, quan trọng của Tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thông tin quản lý ngành để tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh của Tỉnh (PCI). Trong năm 2017, ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tập trung chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, tăng cường công tác xây dựng thể chế, rà soát và thực hiện tốt công tác lập, quản lý quy hoạch, tạo nền tảng thuận lợi để kiến tạo phát triển, thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị, xử lý tốt môi trường, cảnh quan đô thị và các dịch vụ công ích đô thị. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị có liên quan quan tâm tháo gỡ những khó khăn về công tác tổ chức, biên chế; kinh phí hoạt động; chủ trương thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn;…để Sở Xây dựng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2017.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã biểu dương những thành tích mà ngành Xây dựng đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng cần tập trung tham mưu cho UBND Tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến kiến nghị, đề xuất của Sở, giao các ngành phối hợp Văn phòng UBND Tỉnh tham mưu cho Lãnh đạo UBND Tỉnh chỉ đạo giải quyết./.