Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã đi vào hoạt động

06/12/2016 11:08

      Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng được thành lập theo Quyết định 2428/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng.


I. Thông tin về Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
Địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 057-3811877
E-mail: trungtamgiamdinhchatluongxd@gmail.com
Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Văn Việt – Di động:  0905359019
II. Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng:
1. Thực hiện chức năng giám định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng, gồm: Giám định, kiểm định chất lượng, khối lượng, sự cố công trình của công trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Giám định tư pháp về lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp. 
2. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, gồm:
- Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng tại nơi sản xuất, nơi kinh doanh và tại công trình; thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình; thí nghiệm, kiểm tra, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm, cấu kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình phục vụ công tác nghiệm thu;
- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu trong giai đoạn thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;
- Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng đang sử dụng có nhu cầu sửa chữa, mở rộng cải tạo, nâng cấp, phá dỡ hoặc xảy ra sự cố;
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng (theo yêu cầu của chủ đầu tư);
- Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn vật liệu xây dựng và cấu kiện, kết cấu xây dựng; 
- Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về xây dựng, vật liệu xây dựng;
- Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình Dân dụng, Công nghiệp (công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ), Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình cấp thoát và vệ sinh môi trường nông thôn), Giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, công trình cầu và đường quốc lộ qua đô thị), Quốc phòng, An ninh (công trình dân dụng) theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
- Phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chất lượng công trình xây dựng, kiểm định xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình.
Sở Xây dựng trân trọng giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng để các cơ quan, đơn vị biết, tiện phối hợp trong công tác./.