Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 1, năm 2019

16/01/2019 02:45

      Ngày 11/01/2019, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2019


    Đây là đợt thi đầu tiên áp dụng quy chế chấm điểm mới thực hiện theo Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng. Theo đó, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
     Đã có 54/63 cá nhân đã đăng ký sát hạch tham dự, với tổng số 90 bài thi. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định, không có cá nhân vi phạm qui chế trong quá trình sát hạch. Kết quả, có 62 bài thi đạt (chiếm tỉ lệ 68,88%), 28 bài thi không đạt (chiếm tỉ lệ 31,12%).

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh