Ủy ban MTTQVN Tỉnh: Công khai địa chỉ, số tài khoản tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 12

09/11/2017 10:57

      Để góp phần khắc phục thiệt hại do cơ bão số 12 gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên công khai địa chỉ, số tài khoản tiếp nhận tiền, hiện vật ủng hộ khắc phục hậu quả do cơ bão số 12 gây ra


1. Ủng hộ bằng hiện vật theo địa chỉ: Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên - số 01 Nguyễn Trường Tộ, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
2. Ủng hộ tiền mặt vào tài khoản:  Ban cứu trợ tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, số tài khoản: 3761.1072138.91049 Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Yên. 
Trưởng Ban cứu trợ tỉnh Phú Yên: Nguyễn Quốc Hoàn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh – Số điện thoại: 0914102633./.


Nguồn tin: Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh