Thông báo thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 1 năm 2019

04/01/2019 02:43

      Thông báo số 02/TB-SXD ngày 04/01/2019 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 1 năm 2019


1/ Thời gian sát hạch: 8h00 thứ 6, ngày 11/01/2018
2/ Địa điểm: Trường Đại học xây dựng Miền Trung (phòng thi 201, dãy nhà A4), 24 Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa
3/ Bộ đề sát hạch: Theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng, về công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP
4/ Chi phí sát hạch: 450.000đồng/1 lĩnh vực đăng ký dự thi.
Các nội dung chi tiết xem Thông báo số 02/TB-SXD


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên