Lấy ý kiến quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc Sông Ba (Đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ)

11/12/2018 09:28

      Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương và cộng đồng dân cư nơi lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc Sông Ba (Đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ)


     Chiều ngày 06/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND xã Hòa An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương và cộng đồng dân cư nơi lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Bắc sông ba (đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ) theo Quy định của Luật quy hoạch đô thị năm 2009, đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 14/05/2018. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Quản lý nghiệp vụ lập đồ án Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện các đoàn thể xã Bình Ngọc, xã Hòa An và nhân dân khu vực lập quy hoạch. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nghinh Phúc đã trình bày Đồ án quy hoạch nêu trên gồm các nội dung: Đánh giá hiện trạng và các dự án liên quan; tầm nhìn, chiến lược quy hoạch và phương án quy hoạch, các giải pháp định hướng phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan, giải pháp quy hoạch sử dụng đất, phương án hạ tầng kỹ thuật. Các đại biểu nhất trí cao với phương án Đồ án quy hoạch nêu trên, đồng thời nêu lên một số kiến nghị về cao độ nền, thoát nước mặt, đấu nối giao thông, hạ tầng xã hội… Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu và hoàn thiện hồ sơ Đồ án.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Đào Kim Thiện