Công văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018, về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ

21/11/2018 07:24

      Công văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018, về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ


Tải về Công văn số 2360/SXD-CCGĐ

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên