Công bố Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035

09/11/2018 04:45

      Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Phú Hòa tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035


     Sáng ngày 08/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Phú Hòa tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 theo Quy định của pháp luật. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở, ngành liên quan, đại diện thường trực huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện các xã, thị trấn và các phòng ban có liên quan của huyện Phú Hòa.
     Mục tiêu của Đồ án: Cụ thể hóa mục tiêu Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đã được phê duyệt; Đưa ra những dự báo và định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện; Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững giữa đô thị và nông thôn; Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư, xây dựng mô hình phát triển không gian vùng huyện, phân cấp hệ thống đô thị, xác định tính chất đô thị và lựa chọn mô hình phát triển; Xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững; Đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới phục vụ chương trình mục tiêu nông thôn mới quốc gia và các kế hoạch phát triển nông thôn toàn tỉnh; Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện, xây dựng các chương trình kế hoạch và đề xuất các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực. Đồ án được duyệt là cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển không gian đô thị và các điểm dân cư nông thôn trong huyện; Kết nối hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phát triển đồng bộ phù hợp với khả năng đô thị hóa.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Đào Kim Thiện