Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 5, năm 2018

01/11/2018 02:00

      Ngày 31/10/2018, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 năm 2018 cho 92 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh.


     Ngày 31/10/2018, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 năm 2018 cho 92 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Đã có 82/92 cá nhân tham gia đợt sát hạch với tổng số 141 bài thi. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định, không có cá nhân vi phạm qui chế trong quá trình sát hạch. Kết quả, có 129 bài thi đạt (chiếm tỉ lệ 91,5%), 12 bài thi không đạt (chiếm tỉ lệ 8,5%).

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh