Thông báo: Công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý III năm 2018

26/10/2018 07:05

      Thông báo số 186/TB-SXD ngày 25/10/2018 của Sở Xây dựng, về việc công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý III năm 2018


Tải về Thông báo số 186/TB-SXD

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Phòng Quản lý nhà và thị trường BĐS