Thông báo thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề doạt động xây dựng - Đợt 5 năm 2018

25/10/2018 08:00

      Thông báo số 185/TB-SXD ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề doạt động xây dựng - Đợt 5 năm 2018


Tải về Thông báo số 185/TB-SXD

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Phòng Quản lý xây dựng