Thông báo: v/v công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018

24/09/2018 02:53

      Thông báo số 172/TB-SXD ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng, V/v công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018Tải Thông báo số 172/TB-SXD

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Phòng Quản lý nhà & TTBĐS