UBND tỉnh Phú Yên ban hành chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa

19/09/2018 02:15

      Văn bản số 5236/UBND-ĐTXD ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.


Văn bản số 5236/UBND-ĐTXD ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, V/v chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.
/Content/upload/files/5236-UBND-%c4%90TXD.pdf