Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan

13/09/2018 04:15

      Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên


Tải Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

Nguồn tin: UBND tỉnh Phú Yên